Are you a customer in Great Britain?

Visit
en.def-shop.com

Centrum pomoci


Ak pri Tvojom balíku nie je priložená balíková značka, môžeš si ju sám vystaviť a stiahnuť na „Môj DefShop" > „Balíková značka pre retoure". Túto nalepíš na balík a odošleš ho naspäť DefShop-u. Balíkovú značku si samozrejme môžeš vyžiadať i e-mailom ([email protected]) alebo telefonicky na +49 (0)30 40998241.Balíkovú značku Ti následne zašleme podľa želania e-mailom alebo poštou.

Ak pri Tvojom balíku nie je priložená balíková značka, môžeš si ju i stiahnuť online na „Môj DefShop" > „Stiahnuť formulár pre vrátenie tovaru".
Rezerváciu pri výmene môžeš uskutočniť tiež ihneď online na „Môj DefShop" > „Moje objednávky“ > "Retour", rovnako i prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky pomocou nášho zákazníckeho servisu.

Záručná doba sú 2 roky.

V takom prípade postupuj nasledovne:
1.    Kontaktuj zákaznícky servis prostredníctvom e-mailu ([email protected]) alebo telefonicky na +49 (0)30 4099 8241
2.    Na priloženom formulári pre vrátenie produktu detailne uveď dôvod a popis chyby
3.    Nalep balíkovú značku na balík a bezplatne nám ho odošli
4.    Pre preskúmaní poškodenia Ti poskytneme prípadne náhradu

1.    Pošli tovar naspäť
2.    Vyplň priložený formulár pre vrátenie tovaru a uveď bankové spojenie, alebo kontaktuj zákaznícky servis prostredníctvom e-mailu ([email protected]) alebo telefonicky na +49 (0)30 4099 8241
3.    Tvoju spätnú zásielku príjmeme a spracujeme. V bežnom prípade to trvá 4-6 pracovných dní (doba spracovania ako aj doba bankového prevodu)


§ 1 Oblasť platnosti a ponúkateľ
§ 2 Ukončenie zmluvy
§ 3 Ceny
§ 4 Poštovné náklady
§ 5 Dodacie podmienky a výhrada vlastného zásobovania
§ 6 Platobné podmienky
§ 7 Výhrada vlastníctva
§ 8 Poučenie o odvolaní
§ 9 Právo na vrátenie dodatočne k zákonnému právu na odvolanie
§ 10 Garancia
§ 11 Ručenie
§ 12 Záverečné ustanovenia
 
§ 1 Oblasť platnosti a ponúkateľ

1.1    Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky objednávky, ktoré vykonajú spotrebitelia (§ 13 BGB) prostredníctvom online-shopu DefShop GmbH, Franklinstraße 13, 10587 Berlin.

1.2    DefShop je preverený online-shop a podriadil sa kódexu správania Trusted Shops (k nahliadnutiu na www.trustedshops.de).

§ 2 Ukončenie zmluvy

2.1    Zobrazenia produktov v online-shope slúžia na odovzdanie obchodnej ponuky. Stlačením tlačidla [Teraz potvrdiť] odovzdáte záväznú obchodnú ponuku. Predaj našich produktov je realizovaný iba pre súkromné používanie v bežných množstvách.

2.2    Vašu objednávku môžeme prijať odoslaním osobitného potvrdenia objednávky e-mailom alebo doručením tovaru v priebehu piatich dní. Potvrdenie obdržania objednávky prebieha prostredníctvom automatického e-mailu bezprostredne po odoslaní objednávky a nepredstavuje ešte prijatie objednávky.

2.3    Ak naše potvrdenie objednávky obsahuje písomné alebo tlačové chyby alebo ak je naše stanovenie ceny založené na technicky podmienenej chybe pri sprostredkovaní, sme oprávnení k napadnutiu platnosti. Už prijaté platby Vám budú okamžite vrátené.

§ 3 Ceny

Ceny uvedené na stránkach s produktami obsahujú zákonnú daň z pridanej hodnoty a ďalšie cenové zložky.
 
§ 4 Poštovné náklady

4.1    Za doručenie vrámci Nemecka účtujeme paušálne 4,65 EUR za objednávku. Pri zásielkach na dobierku 8,65 EUR. Príslušné náklady za dodanie do zahraničia si prosím prečítajte v bode „Dodacie podmienky“ v našom shope.

4.2    Pri platbe na dobierku je vrámci Nemecka splatný poplatok vo výške 2,00 EUR, ktorý účtuje doručovateľ na mieste. Iné dane a poplatky nevznikajú.
 
4.3    Pri doručení do nečlenských štátov EÚ vyvstávajú dodatočné clá, dane a poplatky. O clách pri doručení do nečlenských krajín EÚ sa môžete informovať napr. na nasledujúcom odkaze:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm
O dovozných daniach a poplatkoch pri doručení do nečlenských krajín EÚ sa môžete informovať napr. na nasledujúcom odkaze:
http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do
Informácie špeciálne pre Švajčiarsko nájdete napr. na:
http://xtares.admin.ch/tares/

§ 5 Dodacie podmienky a výhrada vlastného zásobovania

5.1    Doručenie je realizované iba vrámci Nemecka prostredníctvom DHL. V prípade medzinárodných zásielok je balík predaný príslušnej doručovacej službe konkrétnej krajiny.

5.2    Ak doručenie tovaru napriek trojnásobnému pokusu o doručenie zlyhá, máme právo odstúpiť od zmluvy. Príp. obdržané platby Vám budú okamžite vrátené.

5.3    Ak objednaný produkt nie je k dispozícii, pretože nám ho dodávateľ bez nášho zavinenia nedodal, môžeme odstúpiť od zmluvy. V takom prípade Vás budeme okamžite informovať a príp. Vám navrhneme doručenie porovnateľného produktu. Ak nie je k dispozícii porovnateľný produkt alebo ak si neželáte doručenie porovnateľného produktu, okamžite Vám vrátime príp. už od Vás obdržanú platbu.
 
§ 6 Platobné podmienky

6.1    Platba je uskutočnená podľa voľby prostredníctvom platby vopred, faktúry, dobierky, kreditnej karty, okamžitého prevodu, PayPal alebo Skrill.

6.2    Pri platbe vopred uvedieme naše bankové spojenie v povrdení objednávky. Faktúrovanú čiastku je potrebné uhradiť na náš účet v priebehu 14 dní. Pri platbe kreditnou kartou je čiastka z Vášho konta stiahnutá pri uzatvorení objednávky. Ohľadom ostatných spôsobov platby sa prosím informujte v bode 2.1 našej infostránky (http://sk.def-shop.com/sc_customer_center/index.php?coID=8&t=18).

6.3    Platba prostredníctvom faktúry:  V spolupráci s Klarna Vám ponúkame kúpu na faktúru ako platobnú možnosť. Pri platbe s Klarna nemusíte nikdy zadávať Vaše kontové údaje a zaplatíte až vtedy, keď obdržíte tovar. Právo na vyúčtovanie máte len vtedy, ak sú Vaše protinároky právoplatne stanovené súdom alebo sme ich nesporne písomne uznali. Zadržiavacie právo môžete uplatniť len vtedy, ak vyplývajú nároky z toho istého zmluvného vzťahu. Pri platbe Klarna faktúra nie je možné dodanie na adresu, ktorá sa nezhoduje s fakturačnou adresou. Prosíme Vám v tomto prípade o porozumenie. Pri platbe na faktúru s Klarna vždy najskôr obdržíte tovar a vždy máte lehotu na zaplatenie 14 dní. Ďalšie informácie a úplné znenie VOP od Klarna ku kúpe na faktúru nájdete tu: https://online.klarna.com/villkor_de.yaws?eid=8552&charge=4%20Prozent%2.
Úplné znenie VOP ku kúpe na splátky od Klarna si môžete stiahnuť tu (http://www.klarna.se/pdf/Vertragsbedingungen.pdf).
Klarna preverí a vyhodnotí zadané údaje konzumenta a pri oprávnenom podnete si zvyčajne vymieňa údaje s inými spoločnosťami a hospodárskymi informačnými inštitúciami (preverenie bonity). Ak nie je zaručená bonita konzumenta, môže Klarna AB zákazníkovi odoprieť svoje spôsoby platby a musí ho upozorniť na alternatívne možnosti platby. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom o ochrane údajov a nie sú poskytované na reklamné účely tretím osobám. Viac o ustanoveniach o ochrane osobných údajov spoločnosti Klarna sa dozviete tu. (http://klarna.com/pdf/Datenschutz_DE.pdf)
Pre ďalšie informácie o Klarna navštívte www.klarna.de
Klarna AB, Firmen - und Körperschaftsnummer (firemné a korporačné číslo): 556737-0431

 
§ 7 Výhrada vlastníctva

Tovar je až do úplného splatenia naším vlastníctvom. Založenie, prevedenie záruky, spracovanie alebo pretvorenie pred prechodom vlastníctva nie je bez nášho súhlasu dovolené.
 
§ 8 Poučenie o odvolaní

Právo na odvolanie

Vaše zmluvné prehlásenie môžete odvolať vrámci 14 dní bez udania dôvodov v textovej forme (napr. list, fax, e-mail) alebo – ak je Vám vec prenechaná pred vypršaním lehoty – i vrátením veci. Lehota začína plynúť obdržaním tohto poučenia v textovej forme, avšak nie pred doručením tovaru príjemcovi a tiež nie pred splnením našich informačných povinností podľa článku 246 § 2 v spojení s § 1 odstavcom 1 a 2 EGBGB ako aj našich povinností podľa § 312g odstavca 1 veta 1 BGB v spojení s článkom 246 § 3 EGBGB. Pre zachovanie odvolacej lehoty stačí včasné odoslanie odvolania alebo veci.
Odvolanie adresujte na:
DefShop GmbH
Franklinstraße 13
10587 Berlin
Germany
Fax: 030 4099 8240-1 (miestny tarif)
E-mail: [email protected]

Dôsledky odvolania
V prípade účinného odvolania je potrebné obojstranne poskytnúť naspäť prijaté výkony a vrátiť príp. čerpané úžitky (napr. úroky). Ak nám nemôžete poskytnúť naspäť, resp. vrátiť, prijatý výkon ako aj úžitok (napr. výhody z používania) alebo ho môžete vrátiť len čiastočne alebo iba v zhoršenom stave, musíte nám do tej miery poskytnúť príp. náhradu hodnoty. Za zhoršenie veci nám musíte poskytnúť náhradu hodnoty iba vtedy, ak k zhoršeniu došlo pri zaobchádzaní s vecou, ktoré prekračuje preskúšanie vlastností a spôsobu fungovania. Pod „Preskúšaním vlastností a spôsobu fungovania" sa rozumie testovanie a preskúšanie tovaru, ako je to možné a bežné v predajni.
Veci, ktoré je možné odoslať formou balíka, odošlite na naše riziko naspäť. Pravidelné náklady za spätnú zásielku nesiete Vy, ak doručený tovar zodpovedá objednanému tovaru a ak cena vrátenej veci neprekračuje čiastku 40 € alebo ak ste v prípade vyššej ceny veci v čase odvolania ešte nepriniesli protislužbu alebo zmluvne dohodnutú čiastočnú splátku. V opačnom prípade za spätnú zásielku nenesiete žiadne náklady. Veci, ktoré nie je možné odoslať balíkom, budú u Vás vyzdvihnuté. Záväzky týkajúce sa uskutočnenia platieb musia byť splnené v priebehu 30 dní. Lehota pre Vás začína plynúť odoslaním prehlásenia o odvolaní alebo veci, pre nás ich prijatím.
Financované obchody
Ak túto zmluvu financujete prostredníctvom pôžičky a neskôr zmluvu odvoláte, nie ste už viazaní ani na pôžičkovú zmluvu, ak tvoria obe zmluvy jeden hospodársky celok. To je možné predpokladať predovšetkým vtedy, keď sme zároveň Vaším poskytovateľom pôžičky alebo ak s nami Váš poskytovateľ pôžičky spolupracuje ohľadom financovania. Ak sme pôžičku pri nadobúdaní účinnosti odvolania alebo pri vracaní tovaru už obdržali, vstúpi Váš poskytovateľ pôžičky vo vzťahu k Vám ohľadom právnych následkov odvolania alebo vrátenia tovaru do našich práv a povinností z financovanej zmluvy. Posledné neplatí, ak je predmetom existujúcej zmluvy získavanie finančných nástrojov (napr. cenných papierov, devíz alebo derivátov).
Ak chcete čo možno najďalekosiahlejšie predísť zmluvnému zaviazaniu, použite Vaše právo na odvolanie a odvolajte okrem toho i pôžičkovú zmluvu, ak máte i v jej prípade právo na odvolanie.
Výnimky z práva na odvolanie
Právo na odvolanie nevzniká pri diaľkovo uzatvorených odbytových zmluvách
- pri doručení tovarov, ktoré boli zhotovené podľa špecifických požiadaviek zákazníka
alebo
- sú jednoznačne prispôsobené osobným požiadavkam
alebo
- sú na základe ich charakteru nevhodné pre spätné zaslanie
alebo
- sa môžu rýchlo pokaziť alebo ktorých dátum prepadnutia bol prekročený
alebo
- pri doručení audio- a videozáznamníkov alebo softwaru, ak spotrebiteľ doručené údajové média odpečatil
alebo
- na doručenie novín, časopisov a ilustrovaného tovaru, okrem prípadu, že spotrebiteľ telefonicky odovzdal svoje zmluvné prehlásenie.Koniec poučenia o odvolaní

8.1    Bez toho, aby tým bolo obmedzené Vaše právo na odvolanie, Vás prosíme

-    o predchádzanie poškodeniu a znečisteniu tovaru, o nepranie výrobku a neodstraňovanie etikiet ako aj o to, aby ste nám tovar odoslali naspäť podľa možnosti v originálnom balení s celým príslušenstvom a všetkými časťami balenia. Používajte prosím príp. dodatočné ochranné balenie (predovšetkým obuv by mala byť okrem originálneho kartónu odoslaná ešte v ďalšom obale). Ak už nemáte originálny obal, zabezpečte prosím vhodným obalom dostatočnú ochranu pred prípadnými poškodeniami počas transportu.
-    tovar prosím odošlite naspäť ako ofrankovaný príp. našou retoure-nálepkou/balíkovou značkou označený balík a uschovajte si doklad o doručení.
-    pred vrátením tovaru nám zavolajte na telefónne číslo 030-409 982 41, aby ste nám ohlásili spätnú zásielku. Tak nám umožníte čo možno najrýchlejšie zaradenie produktov.

8.2    Ak uplatníte Vaše právo na odvolanie (pozri Poučenie o odvolaní), musíte niesť pravidelné náklady za spätnú zásielku, ak doručený tovar zodpovedá objednávke a ak cena vracanej veci neprekračuje čiastku 40 Eur alebo ak ste pri vyššej cene v čase odvolania ešte neposkytli protivýkon alebo zmluvne dohodnutú čiastočnú splátku. V opačnom prípade za spätnú zásielku nenesiete žiadne náklady.


§ 9 Právo na vrátenie tovaru dodatočne k zákonnému právu na odvolanie

9.1    Dodatočne k zákonnému právu na odvolanie Vám poskytujeme 30-dňové právo na vrátenie tovaru

9.2    Právo na vrátenie môžete uplatniť spätným odoslaním obdržaného tovaru bez udania dôvodu do 30 dní. Iba v prípade tovaru, ktorý nie je možné odoslať ako balík (napr. pri neskladnom tovare) môžete vrátenie oznámiť i ako žiadosť o prijatie tovaru naspäť v textovej forme. Lehota začína plynúť doručením tovaru príjemcovi.

9.3    Pre zachovanie lehoty stačí včasné odoslanie tovaru alebo žiadosti o prijatie tovaru naspäť.

9.4    Veci, ktoré je možné odoslať formou balíka, odošlite na naše riziko naspäť. Pravidelné náklady za spätnú zásielku nesiete Vy, ak doručený tovar zodpovedá objednanému tovaru a ak cena vrátenej veci neprekračuje čiastku 40 € alebo ak ste v prípade vyššej ceny veci v čase odvolania ešte neposkytli protislužbu alebo zmluvne dohodnutú čiastočnú splátku. V opačnom prípade za spätnú zásielku nenesiete žiadne náklady. Veci, ktoré nie je možné odoslať balíkom, budú u Vás vyzdvihnuté.

9.5    Spätnú zásielku alebo žiadosť prijatie tovaru naspäť adresujte na:

DefShop GmbH
Franklinstraße 13
10587 Berlin
Germany
Fax: 030 4099 8240-1 (miestny tarif)
E-mail: [email protected]

9.6    V prípade účinného odvolania je potrebné obojstranne poskytnúť naspäť prijaté výkony a vrátiť príp. čerpané úžitky. V prípade zhoršenia veci a za používanie (napr. výhody z používania), ktoré nemožno alebo čiastočne nemožno vrátiť alebo možno vrátiť iba v
zhoršenom stave, nám musíte do tej miery poskytnúť náhradu hodnoty
.

9.7    Záväzky týkajúce sa uskutočnenia platieb musia byť splnené v priebehu 30 dní. Lehota pre Vás začína plynúť odoslaním tovaru alebo žiadosti prijatie tovaru naspäť, pre nás ich prijatím.

9.8    Aby ste mohli uplatniť Vaše právo na vrátenie tovaru, mali by ste zabrániť poškodeniu a znečisteniu, výrobok neprať a neodstraňovať etikety a rovnako nám odoslať tovar v originálnom balení s celým príslušenstvom a všetkými časťami balenia. V opačnom prípade máme právo uplatniť zníženie hodnoty alebo odmietnuť prijatie vráteného tovaru.

9.9    Pre spätnú zásielku prosím použite dodatočné ochranné balenie (predovšetkým obuv by mala byť okrem originálneho kartónu odoslaná ešte v ďalšom obale).

9.10    Tovar prosím odošlite naspäť k nám ako ofrankovaný príp. našou retoure-nálepkou/balíkovou značkou označený balík, pretože inak musíme od vracanej čiastky  odpočítať prípadné dodatočné náklady. Uschovajte si prosím doklad o prijatí tovaru.

9.11    Pred vrátením tovaru nám prosím zavolajte na telefónne číslo 030-409 982 41, aby ste nám ohlásili spätnú zásielku. Tak nám umožníte čo možno najrýchlejšie zaradenie produktov.

9.12    Platnosť zákonného práva na odvolanie ostáva v každom prípade nedotknuteľná vyššie uvedenými pravidlami (čísla 9.1 – 9.11).


§ 10 Garancia

Uplatnenie záruky prebieha podľa zákonných ustanovení.
 
§ 11 Ručenie

11.1    Vylučujeme naše ručenie za ľahko nedbanlivé porušovanie povinností, pokiaľ sa netýkajú zmluvne dôležitých povinností, škôd z poškodenia života, tela alebo zdravia alebo záruk alebo ak sú dotknuté nároky podľa zákona o zodpovednosti za chyby výrobkov.  Zmluvne dôležité povinnosti sú tie, ktorých splnenie vôbec umožňuje náležité naplnenie zmluvy a v ktorých splnenie môžete dúfať.

11.2    To isté platí pre porušovanie povinností našich pomocníkov pri plnení a zákonných zástupcov
 
§ 12 Záverečné ustanovenie

12.1    Tieto všeobecné používateľské podmienky upravujú zmluvný vzťah rozsiahlo a výhradne. Zmeny a doplnky si k nadobudnutiu platnosti vyžadujú písomnú formu. Toto platí i pre zrušenie tejto klauzuly o písomnej forme.

12.2    Ak je niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok neúčinné, ostáva zmluva v ostatných bodoch účinná. Namiesto neúčinných ustanovení platia príslušné zákonné predpisy.

12.3    Platí právo Nemeckej spolkovej republiky za vylúčenia predpisov kúpneho práva UN (CISG).

12.4    Máte možnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu v nemeckom alebo anglickom jazyku.

12.5    Ak ste podnikateľ alebo nemáte všeobecné sídlo súdu v Nemecku alebo inom členskom štáte EÚ alebo ste Vaše bydlisko podľa platnosti týchto používateľských podmienok preložili do zahraničia alebo Vaše bydlisko alebo zvyčajné miesto zdržiavania sa v prípade vznesenia žaloby nie je známe, je výhradným miestom konania súdneho procesu sídlo Defshop-u.

§ 8 Poučenie týkajúce sa práva na odvolanie

Právo na odvolanie

Máte právo, v priebehu štrnástich dní túto zmluvu odvolať bez udania dôvodov.

Odvolacia lehota predstavuje štrnásť dní odo dňa, v ktorý ste tovar prijali Vy alebo Vami menovaná tretia osoba, ktorá nie je špeditérom.

Aby bolo možné Vaše právo na odvolanie zrealizovať, musíte nám (DefShop GmbH, Franklinstraße 13, 10587 Berlin, telefón: +49 30 409 982 41, telefax: +49 30 409 982 401, [email protected]) jednoznačne oznámiť (napr. poštou zaslaným listom, telefaxom alebo e-mailom) Vaše rozhodnutie o odvolaní zmluvy. Pre tento účel môžete použiť vzor formulára určeného na odvolanie uvedený v bode 8.2, ktorý však nie je predpísaný.

Pre zachovanie odvolacej lehoty postačuje, keď oznámenie o realizácii práva na odvolanie odošlete pred uplynutím odvolacej lehoty.

Dôsledky odvolania

Keď túto zmluvu odvoláte, musíme Vám bezodkladne a najneskôr v priebehu štrnásť dní odo dňa, v ktorý sme dostali vaše oznámenie o odvolaní tejto zmluvy vrátiť všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli z toho dôvodu, že ste si zvolili iný druh dodávky, ako ten, ktorý sme Vám ponúkli my, ktorý bol najvýhodnejší a pritom štandardný). Pre túto spätnú platbu použijeme ten istý platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii Vy, toto neplatí vtedy, ak sa výslovne dohodneme inak; za vrátenie tejto platby Vám v žiadnom prípade nebudú účtované poplatky. Spätnú platbu môžeme odmietnuť, pokiaľ tovar nedostaneme, alebo pokiaľ nám nedokážete, že ste tovar odoslali späť v závislosti od toho, ktorý okamih nastal skôr.

Tovar musíte firme DefShop GmbH (Franklinstraße 13, 10587 Berlin, Nemecko) odoslať bezodkladne a v každom prípade najneskôr v priebehu štrnásť dní odo dňa, v ktorý ste nám oznámili zrušenie tejto zmluvy. Lehota je zachovaná, keď tovar odošlete pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty.

Priame náklady za spätnú zásielku znášate len vtedy, keď je pôvodná celková hodnota objednávky týkajúcej sa dodávky, na ktorú sa vzťahuje odvolanie, nižšia ako 40 eur (mimo paušálnych nákladov za odoslanie). Vo všetkých ostatných prípadoch preberá náklady na odoslanie za Vás firma DefShop GmbH.

Financované obchodné záležitosti

Keď túto zmluvu financujete na základe pôžičky a neskôr ju zrušíte, potom nie ste viac viazaní ani zmluvou o pôžičke, pokiaľ obidve tvoria hospodársku jednotu. Toto sa môže stať hlavne vtedy, keď Vám pôžičku poskytujeme súčasne my, alebo keď Váš poskytovateľ pôžičky túto financuje vďaka našej participácii.  Keď nám pôžička v prípade nadobudnutia právoplatnosti odvolania alebo vrátenia tovaru už pripadla, pristupuje Váš poskytovateľ pôžičky vo vzťahu k Vám čo sa týka právnych dôsledkov odvolania  alebo vrátenia tovaru na základe našich práv a povinností vyplývajúcich z financovanej zmluvy. Posledné neplatí, keď predmetom existujúcej zmluvy je získanie finančných nástrojov (napr. cenných papierov, devíz alebo derivátov).

Ak sa chcete zmluvnej väzbe maximálne vyhnúť, využite svoje právo na odvolanie a odvolajte aj zmluvu o pôžičke, ak máte právo odvolania aj na to.

Koniec poučenia o odvolaní

8.1    Bez toho aby sa tým obmedzilo Vaše právo na odvolanie, Vás prosíme, aby

-    ste tovar nepoškodili a neznečistili, tovar neumývajte, neodstraňujte z neho etikety a pokiaľ je to možné, zašlite nám ho v originálnom balení s kompletným príslušenstvom a so všetkými časťami obalu. Eventuálne použite ochranný obal (hlavne obuv by mala byť okrem vlastného kartónu ešte obalená ďalším ochranným obalom). Ak originálny obal už nemáte, použite iný vhodný obal, ktorý tovar ochráni pred poškodením počas transportu.
-    tovar nám zašlite ofrankovaný príp. naň nalepte našu návratku/označenie a dodací lístok si odložte.


8.2       

Keď chcete zrušiť zmluvu, potom vyplňte tento vzorový formulár a odošlite nám ho. Ide o nezáväzný vzor, záleží to len od Vás, akú formu odvolania si zvolíte.

Naša adresa:

DefShop GmbH, Franklinstraße 13, 10587 Berlin, telefón: +49 30 409 982 41, telefax: +49 30 409 982 401, [email protected]:

Týmto ruším(e) (*) mnou/nami uzatvorenú zmluvu (*) o kúpe nasledovného tovaru (prosíme o doplnenie čísla artikla/artiklov):

Objednávka dňa (*)/doručenie dňa (*):

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov:

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov:

______________________________________________________

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov: (len v prípade oznámenia listom)

Dátum

 

(*) Nehodiace sa prečiarknite

§ 8 Storno podmienky

Právo na zrušenie

Svoje zmluvné vyhlásenie môžete zrušiť písomne (napr. listom, faxom, e-mailom) do 14 dní bez udania dôvodu.

Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom ste vy alebo tretia osoba, ktorá nie je dodávateľom, s vaším súhlasom prevzali/prevzala tovar.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať (DefShop GmbH, Franklinstraße 13, 10587 Berlín, tel.: 030 409 982 41, fax: 030 409 982 401, [email protected]) prostredníctvom jasného vysvetlenia (napr. zaslaného poštou, faxom alebo e-mailom) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Môžete na to použiť v bode 8.2 uvedený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nie je povinný.

Včasné zaslanie odstúpenia od zmluvy postačuje na ochranu lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

Účinky odstúpenia od zmluvy

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu iného typu doručenia, ako je najlacnejší typ štandardného doručenia, ktorý ponúkame), a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Takúto náhradu vykonáme s použitím rovnakých platobných prostriedkov, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak; v každom prípade vám v dôsledku takejto náhrady nevzniknú žiadne poplatky. Úhradu môžeme zadržať, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nám nepredložíte dôkaz o odoslaní tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám zašlete späť alebo nám ho odovzdáte bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám oznámite svoje odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklady na vrátenie tovaru v rámci Európy znášame my. Zodpovedáte len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku iného zaobchádzania s tovarom, ako je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Financovanie
Ak financujete túto zmluvu úverom a neskôr ju zrušíte, nie ste už viazaní ani zmluvou o úvere za predpokladu, že tieto dve zmluvy tvoria hospodársky celok. To možno predpokladať najmä vtedy, ak sme zároveň vaším veriteľom alebo ak váš veriteľ využíva našu pomoc v súvislosti s financovaním. Ak sme v čase účinnosti odstúpenia od zmluvy o úvere alebo v čase prijatia predmetu zmluvy o úvere už vznikli, s ohľadom na vzťah s vami preberá váš veriteľ naše práva a povinnosti z financovanej zmluvy, pokiaľ ide o právne dôsledky odstúpenia od zmluvy alebo vrátenia. to neplatí, ak je predmetom tejto zmluvy nákup finančných nástrojov (napr. dlhopisov, cudzích mien alebo derivátov).
Aby ste sa čo najviac vyhli zmluvnému záväzku, uplatnite si právo na odstúpenie od zmluvy a odstúpte aj od zmluvy o úvere, ak máte na jej odstúpenie nárok.

 


Koniec oznámenia o odstúpení od zmluvy

8.1. Bez toho, aby ste obmedzili svoje právo na odstúpenie od zmluvy

- zabráňte poškodeniu alebo znečisteniu, neumývajte tovar ani neodstraňujte štítky a ak je to možné, vráťte tovar v pôvodnom obale vrátane všetkého príslušenstva a celého obsahu obalu. ak je to potrebné, použite ochranný nadobal (najmä obuv by mala byť okrem krabice od topánok zaslaná aj vo vnútornom obale). ak už nemáte pôvodný obal, použite vhodný obal, ktorý dostatočne ochráni tovar pred poškodením pri preprave.
- prosím, vráťte nám výrobok v balíku s poštovným alebo s našou spätnou nálepkou/balíkovou pečiatkou a uschovajte si doklad o odoslaní.
- pred vrátením tovaru nám prosím zavolajte na číslo +49(0)30-409 982 41 a oznámte nám vrátenie tovaru. to nám umožní čo najrýchlejšie priradenie výrobkov.

8.2

(tento formulár vyplňte a vráťte len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

Na adresu
DefShop GmbH
Franklinstraße 13
10587 Berlín

Fax: +49 30 409 982 401
E-mail: [email protected]

- Ja/my (*) týmto oznamujem/oznamujeme, že ja/my (*) odstupujem/odstupujeme od mojej/našej (*) kúpnej zmluvy na nasledujúci tovar (*)/na poskytnutie nasledujúcej služby (*),

- Objednané dňa (*)/prevzaté dňa (*),

- Meno spotrebiteľa(ov),

- Adresa spotrebiteľa(ov),

- Podpis spotrebiteľa(ov) (len ak je tento formulár oznámený v papierovej forme),

- Dátum

___________
(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

 


Na Defshop-e máš k dispozícii nasledujúce spôsoby platby:


Platba vopred / EU-štandardný bankový prevod

Ak platíš vopred, obdržíš priamo po objednávacom procese potvrdenie objednávky prostredníctvom e-mailu. V potvrdení objednávky nájdeš bankové spojenie pre Tvoj bankový prevod. Po príchode Tvojej platby od nás obdržíš potvrdenie o príchode platby a balík je okamžite odoslaný.

EU-štandardný bankový prevod je pokladaný za objednávku s platbou vopred.

Odporúčame Ti použiť rýchle a výhodné uskutočnenie platby prostredníctvom SEPA-bankového prevodu.

Musíš dbať iba na to, že zadávaš IBAN a Swift/BIC Code. Ihneď po príchode Tvojej platby od nás obdržíš potvrdenie o príchode platby a balík je okamžite odoslaný.


Platba prostredníctvom Paypal

Platba prostredníctvom Paypal Ti umožňuje zaplatiť objednávku po objednávacom procese nabitým Paypal-kreditom alebo Tvojou kreditnou kartou. Musíš iba kliknúť na Paypal-odkaz po kúpe a uskutočniť platbu. Tvoja objednávka je potom priamo po príchode platby odoslaná. Objednávky, ktoré príjmeme pred 15 hod., odosielame v normálnom prípade ešte v ten istý deň.


Platba kreditnou kartou

Kreditnou kartou môžeš platiť, ak vlastníš Master- alebo Visacard. Dbaj na to, aby boli všetky údaje správne zadané. Tvoju objednávku odošleme ihneď po ukončení objednávky a uzatvorenej platbe. Objednávky, ktoré príjmeme pred 15 hod., odosielame v normálnom prípade ešte v ten istý deň.

Upozornenie! Ak chceš platiť kreditnou kartou, mysli prosím na to, že vlastník kreditnej karty, objednávateľ a adresa doručenia by mali byť identické. V opačnom prípade musíš počítať so spomalením, pretože karta musí byť najskôr preverená.


Ďalšie informácie k spôsobom platby, pri ktorých nie je objednávka ihneď odoslaná.

Ak sme nezaznamenali žiadnu platbu, budeš po 5 dňoch upozornený na platbu prostredníctvom automatického e-mailu. Ak si dovtedy už čiastku previedol, môžeš túto správu ignorovať. Po 10 dňoch odošle náš systém ďalšiu upomienku. Mysli pritom prosím na to, že Tvoju objednávku Ti držíme 14 dní. Potom je tovar opäť uvoľnený a vrátený do predaja. Ak si do troch dní po bankovom prevode od nás nedostal potvrdenie o príchode platby, kontaktuj prosím náš zákaznícky servis na 030 - 409 982 41 alebo odošli e-mail na [email protected] . Mysli na to, že banky počas vikendov a sviatkov nevykonávajú prevody.

Upozornenie! V poslednom čase sa častejšie stáva, že poštoví doručovatelia nezanechajú oznamovací lístok. V takom prípade sa prosím informuj na Tvojej poštovej pobočke alebo nás informuj telefonicky na 030 409 982 41 alebo e-mailom na [email protected]


Doručovacie lehoty
 
Ako dlho priemerne trvá doba doručenia?
 
Doručovacia lehota je v bežnom prípade u DefShop-u 2-3 pracovné dni. Zo skúsenosti Vás tu chceme upozorniť na to, že pošta potrebuje počas a medzi sviatkami viac času.


Má spôsob platby vplyv na dodaciu lehotu?
 
Áno:Ak si objednáš s metódou platby ihneď, odošleme Tvoju objednávku v normálnom prípade priamo v nasledujúci deň. Ak platíš vopred, je Tvoj tovar odoslaný ihneď po príchode Tvojej platby. Konkrétne to znamená, že je Tvoj balík odoslaný spravidla 2-3 pracovné dni po Tvojom bankovom prevode.

 
Čo sa deje po tom, ako som zadal objednávku?
1.    Po uskutočnení objednávky obdržíš e-mail, v ktorom nájdeš potvrdenie objednávky a ešte raz naše bankové spojenie. Dôležité: Tvoju objednávku sme dostali, iba ak si obdržal potvrdenie objednávky. V opačnom prípade postupuj nasledovne: Skontroluj Tvoj spam-priečinok, či nebol e-mail prefiltrovaný tam. Ak sa nenachádza ani tam, nie je objednávka zaregistrovaná v našom systéme. V tomto zriedkavom prípade nám môžeš jednoducho poslať e-mail na [email protected] a my to okamžite preveríme.
2.    Obdržíš ďalší e-mail, akonáhle obdržíme Tvoju platbu (týka sa iba platby vopred).
3.    Odošleme Tvoj tovar. I to Ti oznámime e-mailom. O 2-3 pracovné dni je už balík u Teba a nám ostáva už len popriať Ti veľa zábavy s ním.

Poštovné náklady pre Slovenko sú 8,99 €.

Dodanie na dobierku mimo Nemecka nie je možné.

EU-countries
Austria 5,99 Euro
Belgium 8,49 Euro
Bulgaria 12,49 Euro
Cyprus 11,99 Euro
Czech Republic 6,00 Euro
Denmark 9,94 Euro
Estonia 11,99 Euro
Finland 8,55 Euro
France 6,92 Euro
Germany 4,65 Euro
Greece 11,99 Euro
Hungary 10,00 Euro
Ireland 11,99 Euro
Italy 7,99 Euro
Kroatia 12,99 Euro
Latvia 11,99 Euro
Lithuania 11,99 Euro
Luxembourg 6,99 Euro
Malta 11,99 Euro
Netherlands 6,99 Euro
Poland 9,99 Euro
Portugal 10,99 Euro
Romania 11,99 Euro
Slovakia 8,99 Euro
Slovenia 6,50 Euro
Spain 8,50 Euro
Sweden 10,99 Euro
UK 9,49 Euro
European countries ( non-EU )
Albania 12,99 Euro
Andorra 12,49 Euro
Bosnia and Herzegovina 12,99 Euro
Iceland 12,99 Euro
Kazakhstan 32,99 Euro
Liechtenstein 11,99 Euro
Macedonia 11,99 Euro
Moldova 12,99 Euro
Norway 12,99 Euro
Russia 19,92 Euro
Switzerland 11,49 Euro
Turkey 25,99 Euro
Ukraine 12,99 Euro
United States 31,99 Euro
Non-european countries ( worldwide ) 38,99 Euro

Logistickým partnerom DefShop-u na Slovensku je DHL.

DHL patrí k špičkovému svetovému logistickému koncernu Deutsche Post DHL.
DHL ponúka integrované služby a prianiam a potrebám zákazníkov prispôsobené riešenia pre transport listov, tovaru a informácií. DHL je silný partner pre pravidelné odosielanie balíkov s cieľom v Nemecku, Európe a vo svete.


Odpoveď sa nenašla?

+44 208 068 4728

Customer Service

  • Email: 24/7
  • Telephone: 09.00 - 18.00

Kontakt

Or anytime by email: [email protected]

  • DHL Logo